Ви є тут

Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами


Номер роботи - M 14 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Научные основы стабильного воспроизведения текстово-иллюстрационной информации с заданными параметрами современними средствами печатными


Авторы: Зоренко Я. В., Несхозиевский А. В., Скиба В. Н.


 


 


Scientific basis for stable reproduction text-illustrated information modern printing equipment with defined parameters


Authors: Zorenko Y.V., Neskhozievskiy А.V., Skyba V.M.


 

Автори: Зоренко Я. В., к.т.н., Несхозієвський А. В., к.т.н., Скиба В. М., к.т.н.

 Представлена Національним технічним університетом України  «Київський політехнічний інститут».

 Авторами встановлено закономірності взаємовпливу технічних і якісних параметрів процесу відтворення текстово-ілюстраційної інформації, розроблено технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі системи контролю виробництва для стабілізації технологічного процесу відтворення інформації сучасними друкувальними засобами.

Вирішено важливу науково-технічну проблему , встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів у системі «оригінал-відбиток» та моделювання етапів репродукування, комплексно досліджено вплив формного і друкарського процесу та встановлено закономірності впливу їх  параметрів на якісні показники відбитка, що дозволить стабілізувати технологічний процес відтворення текстово-ілюстраційної інформації.

Розроблено і впроваджено технологічні інструкції здійснення технологічного контролю за властивостями репродукції на поліграфічному виробництві, процесу експлуатації монометалевих друкарських форм, систему контролю роботи поліграфічного обладнання, спеціалізоване програмне забезпечення для підвищення ефективності виробничих процесів за рахунок спрощеного керування технологічними процесами оздоблювально-зміцнювальна обробка та відновлення деталей поліграфічного обладнання.

Економічний ефект від впровадження становить 209 тис. грн.

 Кількість публікацій:  46,  в т.ч. за темою роботи  монографія, 18 статей, 3 патенти.