Ви є тут

Наукові основи формування якості харчових продуктів при заморожуванні


Номер роботи - M 52 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Научные основы формирования качества пищевых продуктов при замораживании


Автор: Одарченко А.Н.


  


 


Тhe scientifical basis of quality formation оf food products during freezing


Author: Odarchenko А.


 

Автор: Одарченко А.М., к.т.н.

 Представлена Харківським державним університетом харчування та торгівлі

Метою дослідження є вдосконалення товарознавчих категорій для формування та покращення якості наявних на ринку або перспективних заморожених харчових продуктів і сировини.

 

 

Наукова праця є закінченою, має вагоме значення наукового та прикладного характеру, вирішує важливі проблеми здорового харчування населення та сприяє розвитку харчової галузі та науки в цілому.

 

 

Наукова значимість представлених результатів полягає в доведенні концепції, згідно до якої, контроль оборотності термодинамічних властивостей сировини дозволить обирати раціональні технологічні прийоми та режими, що забезпечать наближення споживних властивостей замороженої сировини або продуктів харчування до їх натуральних властивостей, а також управляти їх якістю та безпечністю на всіх етапах життєвого циклу шляхом складання товарознавчих паспортів на заморожену харчову продукцію.

 

 

Практичне значення матеріалів наукової праці обумовлене розширенням асортименту харчової продукції в сегменті заморожених напівфабрикатів, що відрізняються використанням у рецептурі тільки натуральних рослинних компонентів, відсутністю харчових добавок та подовженим терміном зберігання за рахунок  поєднання раціональних прийомів попередньої обробки та оптимальних режимів заморожування.

 

 

 Кількість публікацій: 42, в т.ч. за темою роботи монографія, підручник, 4 навчальні посібники,  27 статей, 8 тез доповідей, отримано 6 патентів. На нову продукцію розроблено 3 нормативно-технічні документи та проведено широкомасштабну апробацію на 7 підприємствах України.