Ви є тут

Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем


Номер роботи - P 66 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Научное обоснование и разработка эффективных технологий ведения горных работ в условиях глубоких шахт с применением специальных мобильных функционально связанных системВовченко А.Р., Гринев В.Г., Грядущий В.Б., Коваль А.Н., Лобода В.В.,          Пашковский П.С., Самуся В.И.,     Смоланов С.Н., Стариков Г.П. ScientificgroundanddevelopmentofeffectivetechnologiesofminingworksrealizationintheofdeepminesconditionswiththeuseofthespecialmobilefunctionallylinkedsystemsVovchenkoA., GrinjovV., GriadushchyB., KovaljA., LobodaV., PachkovskyP., SamusyaV., SmolanovS., StarikovG.


 

Автори:

Вовченко А.Р., Гріньов В.Г., Грядущий В.Б., Коваль А.М., Лобода В.В.,

Пашковський П.С., Самуся В.І., Смоланов С.М., Старіков Г.П.

 

ПредставленаІнститутом фізики гірничих процесів НАН України.

 

Метою роботи є обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально взаємопов'язаних систем.

Авторами вперше отримані результати фундаментальних досліджень процесу масоперенесення метану у вугільних масивах і механізмів його десорбції. Це дало можливість забезпечити раціональне навантаження на очисні і підготовчі вибої глибоких шахт за рахунок застосування мобільних функціональних взаємопов'язаних систем підземного базування, які максимально наближені до місць ведення гірничих робіт.

Комплексний підхід до вирішення проблем ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахтзабезпечує ефективну роботу вибоїв незалежно від газоносності вугілля і порід, скорочує на 60÷70% непродуктивні витрати  електроенергії при виробленні і транспортуванні пневмоенергії і газоподібного азоту, заощаджує кошти від заміни енергоємних поверхневих компресорних станцій, забезпечує ефективну та безпечну відробку горизонтів глибоких шахт, заощаджує кошти під час ліквідації пожеж і наслідків вибухів в шахтах, а також дає можливість своєчасної евакуації людей з підземних горизонтів мобільними підйомними установками для аварійно-рятувальних робіт.

Результати впровадження розробок авторів забезпечили отримання сумарного економічного ефекту 1290 млн. грн.

Результати роботи відображено у 6 монографіях, 187 статтях, в т.ч. 8 статтей в базі даних SCOPUS. Отримано 40 авторських свідоцтв та патентів.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в актовій залі Донецького державного інституту по проектуванню шахт "Дондніпрошахт" 2 вересня 2010 року о 14:00.