Ви є тут

Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Р5

 

Автори:

Антипов І.В., Варшавський Ю.І., Вассерман І.Г., Косарев І.В.,

Морозенко Є.В., Непомнящий О.Л., Павленко С.В.,

Пастернак З.Г., Стаднік М.І., Ткачов В.В.

 

Представлена Державним підприємством "Донецький державний, науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт Мінвуглепром України.  

 

Научное обоснование, создание и освоение серийного производства высокопроизводительных угледобывающих комплексов нового поколения

Авторы: Антипов И.В., Варшавский Ю.И., Вассерман И.Г., Косарев И.В., Морозенко Е.В.,

Непомнящий А.Л., Павленко С.В., Пастернак З.Г., Стадник Н.И., Ткачёв В.В.

Scientific ground, development and putting into quantity production of high-efficiency coal-mining complexes of new generation

Authors: Antypov Ihor, Kosarev Ivan, Morozenko Yevhen, Nepomniaschy Oleksandr, Pasternak Zinoviy,

Pavlenko Serhiy, Stadnik Mykola, Tkachov Viktor, Varshavsky Yuliy, Vasserman Ihor

 

На основі виконаних авторами наукових досліджень створено і  впроваджено високопродуктивні вугледобувні комплекси нового покоління. Розроблено систему та методи параметричної, конструктивної й функціональної адаптації гірничих машин, що забезпечує оптимальні режими роботи й високу продуктивність вуглевидобувних комплексів у конкретних гірничо-геологічних умовах.

Розроблено систему оцінювання ефективності функціонування й математичну модель щитового механізованого кріплення, а також програмне забезпечення для вибору й оптимізації його параметрів. Запропоновано нові структурно-технічні рішення комплексів, нові конструкції механізованих кріплень, обладнання кінцевих дільниць лав та гідроустаткування, впровадження яких підвищує ефективність експлуатації очисних комплексів у складних гірничо-геологічних умовах. Зростає продуктивність, безпека і зручність ведення робіт.

Розвинено наукові основи створення високонапірних насосів і насосних станцій механізованих кріплень, які виконані за схемою, що не має аналогів у вітчизняній та зарубіжній практиці, освоєно їх серійне виробництво та впроваджено адаптоване гідроустаткування. Це забезпечує зростання середньодобових навантажень на очисний вибій в 1,5-2,5 рази.

У результаті виконання роботи створено та впроваджено 159 вуглевидобувних комплексів під конкретні гірничо-геологічні умови, що дало можливість стабілізувати об'єм видобутку вугілля в Україні на рівні 75-80 млн.т при скороченні кількості вибоїв більше ніж у два рази. Здійснено  заміну у вугільних вибоях України двостоякових щитових кріплень закордонного виробництва вітчизняними кріпленнями, більш ефективними та надійними.

Наукові результати роботи авторів викладено у 7 монографіях та 105 статтях,  новизну досліджень захищено 119 авторськими свідоцтвами та патентами.

Результати впровадження розробок авторів дозволили досягти сумарного економічного ефекту 11170 млн. грн., при цьому комплексами нового покоління за період 2000-2008 рр. видобуто 294,7 млн.т вугілля.