Ви є тут

Наукове обґрунтування ресурсів і запасів нафтогазоперспективних об’єктів України


Номер роботи - P 52 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р52

Наукове обґрунтування ресурсів і запасів

нафтогазоперспективних об’єктів України

 

Крупський Б.Л., Гладун В.В.,

Євдощук М.І., Павлюк М.І.,

Маєвський Б.Й., Полухтович Б.М.,

 Максимчук П.Я., Чепіль П.М.,

Довжок Т.Є., Цьоха О.Г.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

В роботі комплексно і всебічно розглянуто конкретні шляхи щодо пошуку, підготовки та освоєння нафтогазоносних, нафтогазоперспективних об’єктів з урахуванням їх геолого-економічної та рейтингової оцінок, що визначають нафтогазовий потенціал надр України.

 В роботі теоретично обґрунтовано напрямки геологорозвідувальних робіт та розроблено   систему   критеріїв   і   методів   прогнозування з максимальною вірогідністю відкриття родовищ нафти і газу та нових методів пошуку і розвідки скупчень вуглеводнів. Науково обґрунтовано нафтогазовий потенціал надр України, запропоновано ефективне розміщення геологорозвідувальних робіт із застосуванням нетрадиційних геологічних методів пошуку в різних геодинамічних умовах та різних концепцій генезису вуглеводнів, на великих (понад 5 тис.м) та незначних глибинах залягання продуктивних горизонтів. Виконано аналіз геологічної будови, особливостей нафтогазонакопичення та закономірностей розташування скупчень вуглеводнів, оцінено перспективи окремих територій і зон, що дало змогу визначити конкретні першочергові об'єкти для пошуково-розвідувальних робіт з максимальною вірогідністю відкриття нових родовищ на досяжних для буріння глибинах.

Теоретично обґрунтовано геодинамічну модель акваторії Чорного та Азовського морів та промислову нафтогазоносність гетерогенного та гетерохронного фундаменту осадових нафтогазоносних басейнів України для швидкого освоєння їх нафтогазового потенціалу. За участю авторів підготовлено і опубліковано атлас "Геологія та корисні копалини України", та "Атлас родовищ нафти і газу України" (6 томів), побудовано біля 10 тектонічних карт та карт нафтогазоносності регіонів України.

Тільки протягом десяти років відкрито 65 родовищ  нафти і газу, прирощено 197,3 млн.т. умовного палива запасів вуглеводнів. Економічна ефективність від впровадження становить 4,3 млрд. грн. щороку.

Результати науково-практичних розробок авторів відображено у  понад 800  публікаціях, у тому числі  70 монографіях, 400 статтях, 40 публікаціях за кордоном та 8 підручниках. Напрацювання авторів стали основою 4 Державних програм України в нафтогазовій галузі, які схвалені постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.