Ви є тут

Наукове обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорового довкілля та збереження і зміцнення здоров’я населення


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М42

Наукове обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорового довкілля та збереження і зміцнення здоров’я населення

 

Грузєва О.В.

 

Національний медичний університет

імені О.О.Богомольця

 

  

1 монографія, 9 статей, 12 тез конференцій

В роботі охарактеризовано мережу, кадрове забезпечення санітарно-епідеміологічної служби України, умови праці фахівців, виявлено їх сучасні потреби та розроблено рекомендації щодо поліпшення ресурсного забезпечення. Досліджено  особливості  регламентації права на охорону здоров’я та здорове довкілля в міжнародному та європейському законодавстві, визначено основні напрями удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази.

Розроблено модель системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров’я населення для забезпечення динамічної його оцінки, визначення прогнозних тенденцій, прийняття обґрунтованих управлінських рішень.