Ви є тут

Натурні дослідження кінематичних характеристик обвалень вітрових хвиль


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М13

Натурні дослідження кінематичних характеристик обвалень вітрових хвиль

 

Миронов О.С.

 

Морський гідрофізичний

інститут

НАН України

 

Запропонована автором методика автоматичної реєстрації обвалення вітрових хвиль і визначення їх кінематичних характеристик дозволяє ефективно одержувати дані про розподіл характеристик обвалення  в натурних умовах для різних метеорологічних ситуацій. Одержані розподіли характеристик обвалень вітрових хвиль як для "чистої" води, так і для поверхні з штучною плівкою є новими фундаментальними результатами і несуть з собою інформацію про деталі кінематики вітрових хвиль та необхідні для поліпшення методів ідентифікації нафтових розливів на поверхні моря.