Ви є тут

Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу


Номер роботи - M 15 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Напряженно-деформированное состояние и опасные геодинамические явления: природа возникновения и пути прогнозаДовбнич М.М., Демянец С.Н., Виктосенко И.А.Stress-deformed state of the geological environment and the dangerous geodynamic phenomena: origination nature and the ways of prognosisDovbnich M.M., Demianets S.M., Viktosenko I.A.


Автори: Довбніч М.М., Дем`янець С.М., Віктосенко І.А.

Представлена Національним гірничим університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 53 наукові праці, в т.ч. 2 монографії, 1 учбовий посібник, 50 статей, в т.ч. 19 реферованих публікацій.

Авторами вирішено актуальне питання фундаментальної та прикладної геодинаміки та геотектоніки щодо вивчення природи сил, які зумовлюють виникнення небезпечних геодинамічних явищ та їх просторового прогнозу. Виконано аналіз розподілу отриманих полів напружень та їх кореляції з епіцентрами землетрусів та інших геодинамічних подій, зроблено висновки щодо використання зазначеного підходу при сейсмічному та цунамігенному районуванні, регіональному прогнозі газодинамічних явищ у гірничих виробках.

Доведено, що залучення інформації про напружений стан, розрахований за аномаліями геоїда, дозволяє підвищити змістовність тектонічних побудов та вивчати просторові особливості розподілу сейсмічності планети. Вивчено приливний вібровплив Місяця та Сонця, який як тригерний ефект чинить суттєвий вплив на виникнення геодинамічних явищ. Доведено можливість переходу при вивченні природи та особливостей дії сил від статистичних моделей земної кори та верхньої мантії до динамічних моделей.

Розроблені підходи до вивчення напружено-деформованого стану геологічного середовища на основі геофізичних даних мають самостійне значення та дозволяють виконувати сейсмічне районування різних масштабів та виділення регіональних геодинамічно активних зон розвитку динамічних явищ у шахтах. Наукові результати роботи використовуються на практиці в УкрНДМІ НАН України (м. Донецьк) при виконанні науково-дослідницьких робіт з прогнозу зон скупчення метану у вуглепорідному масиві, прогнозу динамічних явищ у гірничих виробках, розслідуванні причин аварій на шахтах ім. О.Ф. Засядька та ім. К. Маркса.