Ви є тут

Національний атлас України: теорія та практика розробки


Номер роботи - P 9 НАГОРОДЖЕНА

Р9

Автори:

Бочковська А.І., Веклич Л.М., Козаченко Т.І., Сосса Р.І.,

Палієнко В.П., Разов В.П., Руденко І.С., Чабанюк В.С.

 

Представлений Інститутом географії НАН України.

 

Национальный атлас Украины (методология и практика разработки)

Авторы: Бочковская А.И., Веклич Л.М.,  Козаченко Т.И., Сосса Р.И., Палиенко В. П.,  Разов В.П.,

Руденко И.С., Чабанюк В.С.

National atlas of Ukraine: theory and practice of  

Authors: A.I. Bochkovska, L.M.Veklich, T.I. Kozachenko, R.I.Sossa, V.P.Paliyenko, V.P. Razov,

I.S. Rudenko, V.S. Chabanyuk

 

Національний атлас - це офіційне державне видання, який у відповідності зі світовою практикою створюється за рішеннями вищих органів влади держави. Виходячи з рівня наукових досліджень і узагальнення знань про Природу й Суспільство, можливості інформаційного, фінансового й матеріального забезпечення розробки, Національний атлас України створений як однотомний фундаментальний твір на основі узагальнення новітніх наукових досліджень та інформації національної науки, державної статистики та інших офіційних джерел інформації.

Науковою основою створення Атласу стала розроблена колективом авторів концепція Національного атласу України, якою визначено  наукові основи та технологію його створення.

Атлас складається з шести тематичних блоків: Загальна характеристика, Історія, Природні умови та природні ресурси, Населення та людський розвиток, Економіка, Екологічний стан природного середовища. Блок карт супроводжується  текстом, що вводить читача в його тематичне та інформаційне поле, великою кількістю додаткових до карт джерел інформації – графіків, діаграм, ілюстрацій. Обсяг Атласу - 440 сторінок. Атлас має паперовий (із додатковим томом, що вміщує тексти та легенди карт російською і англійською мовами) і електронний формат.

Концепція розробки електронної версії НАУ будувалася на підходах, що дозволяють поєднувати основні положення традиційної картографії і геоінформаційних систем. Застосування ГІС-технологій надали широкі можливості рішення проблеми візуального одержання карт. Кожне окреме екранне зображення карти поступається своєму друкованому аналогу, але програмне забезпечення ГІС-оболонок дозволяє одержувати довільну кількість переглядів однієї й тієї ж карти, змінювати масштаб перегляду, показувати територію по шарах інформації тощо.

Методологічні принципи та сучасні технологічні рішення його створення, в т.ч. створення бази даних про Суспільство і Природу, що підлягають періодичній її оновленості, забезпечили такий рівень узагальнення та представлення інформації, який дозволяє виявлення найсуттєвіших особливостей явищ та об’єктів дослідження.

Атлас є джерелом інформації при вирішенні загальнодержавних та регіональних економічних, соціальних, екологічних та інших проблем.