Ви є тут

Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА"


Номер роботи - P 27 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Мониторинг и диагностирование электроэнергетических объектов и систем Украины на базе комплексов "РЕГИНА"Буткевич А.Ф., Дуркот А.А., Дьячук С.Я., Михайлевский А.С., Мольков А.М., Сорочинский В.В., Стасюк А.И., Тутик В.Л., Ущаповский К.В.,Яндульский О.С.   Monitoring and diagnosing of electrical power objects and systems of Ukraine basedon «REGINA»unitsAuthorsButkevychO.F., DurkotO.O., DyachukS.Ya., MykhailevskyO.S., MolkovA.M., SorochynskyV.V., StasyukO.I., TutykV.L., UschapovskyK.V., YandulskyO.S.


 

Автори:

Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С., Мольков А.М.,

Сорочинський В.В., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С.

 

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

 

Вирішено важливу науково-технічну проблему докорінного покращення системи керування електроенергетичними об’єктами та системами України.

Розроблено наукові засади побудови багатофункціональних мікропроцесорних систем, призначених для розв'язання широкого кола задач моніторингу та діагностування електроенергетичних об'єктів і систем. Створено та реалізовано методи, алгоритми та засоби діагностування пристроїв релейного захисту, автоматики, іншого електроенергетичного обладнання.

Розроблено і впроваджено апаратно-програмні комплекси «Регіна» різного функціонального призначення (14 типів). На їх основістворено системи моніторингу електроенергетичного та електротехнічного обладнання, які впроваджено на усіх АЕС, більшості ТЕС, на всіх підстанціях напруги 750 кВ, у мережах 330, 110 кВ ОЕС України.

Комплекси «Регіна» успішно експлуатуються на всіх електрифікованих залізницях змінного струму та на значній частині залізниць постійного струму, на магістральних газопроводах, гірничорудних та інших підприємствах. Комплекси «Регіна» встановлено на всіх блоках ТЕС та в магістральних електромережах ОЕС Білорусі, їх впроваджено також в Молдові, Казахстані, Азербайджані, Росії. На різнихоб’єктах в Україні і за кордоном експлуатується понад 600 таких комплексів.

Про світовий рівень свідчать переваги розроблених комплексів у порівнянні з найкращими закордонними аналогами, міжнародна сертифікація якості виробництва комплексів згідно стандарту ISO9001-2008, повне витіснення провідних світових фірм у цьому сегменті на ринку України, Білорусі та частково в інших країнах.

Економічний ефект від впровадження комплексів «Регіна» становить 935,36 млн. грн.

За темою роботи опубліковано 146 науковихпраць, у тому числі 7 монографій. Технічна новизна розробок підтверджується 14 авторськими свідоцтвами та патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному університеті "Львівська політехніка".