Ви є тут

Молекулярно-генетичні основи біотехнології відтворення тварин


Номер роботи - P 33 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р33

Молекулярно-генетичні основи     біотехнології відтворення тварин

Яблонський В.А., Хомин С.П.,

Завірюха В.І., Демчук М.В.,

Стойка Р.С., Сергієнко О.І.,

Косенко М.В., Кусень С.Й.,

Сірацький Й.З., Звєрєва Г.В.

Інститут розведення і генетики тварин 

Основним напрямом фундаментальних досліджень роботи є дослідження  біохімії сперми та імунології відтворення тварин, становлення у самок статевої функції, її гормональна регуляція та патогенез  розладів. Вивчено молекулярно-генетичні механізми раннього ембріонального розвитку тварин на клітинному, органному та організмовому рівнях.

Авторами удосконалено технології осіменіння та трансплантації ембріонів стосовно окремих видів тварин. Вдосконалено та розроблено нові методи діагностики, лікування та профілактики розладів відтворної функції у тварин; акушерської та гінекологічної диспансеризації тварин; заходи з профілактики неплідності худоби.

Вивчення ролі імунологічних реакцій в процесах запліднення дозволило виявити зв’язок окремих ланок імунітету з гормональним статусом тварин і підтвердити цей зв’язок у дослідженнях із трансплантації ембріонів. На основі отриманих даних розроблено і запропоновано виробництву схему комплексного проведення клінічних, гематологічних, імунологічних, цитохімічних та мікробіологічних досліджень, які дозволяють об’єктивно оцінити патогенетичні механізми розвитку післяродових захворювань, прогнозувати їх перебіг та пропонувати ефективні лікувально-профілактичні заходи. Удосконалено систему вирощування здорового молодняку та утримання тварин при різних технологіях.

Розроблено технологію виготовлення мікроелементного препарату “Лактоген”, створено ін‘єкційні препарати “Доцитол” та “Івренол” утеротонічної  дії та препарат для санації сперми бугаїв “Декомсан”.

Робота включає понад 450 наукових публікацій, в тому числі 26 монографій, посібників та довідників, 7 технічних умов, 25 рекомендацій та 380 статей у наукових виданнях. Результати досліджень захищені 7 патентами України.