Ви є тут

Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М32

Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод

 

Дорошенко Ю.В.

 

Інститут біології південних морів імені О.О.Ковалевського

НАН України

 

 

Основна мета роботи – вивчення закономірностей поширення і чисельності різних груп гетеротрофних бактерій перифітону систем гідробіологічного очищення, виділення чистих культур нафтоокислюючих бактерій та дріжджів і вивчення їхніх морфологічних і фізіолого-біохімічних особливостей.

Дослідження мікроорганізмів є необхідною складовою частиною у комплексному вивчені систем гідробіологічного очищення і можливості їх використання для оздоровлення морських акваторій.