Ви є тут

"Механика композитов" (монографія в дванадцяти томах, Київ: "Наукова думка" та "А.С.К.", 1993 – 2003 рр.)


Номер роботи - P 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Акбаров С.Д., Григоренко О.Я., Космодаміанський О.С.,  Коханенко Ю.В., Кущ В.І, Пелех Б.Л, Рущицький Я.Я., ТомашевськийВ.Т.

Представлена Інститутом механіки імені С.П.Тимошенка НАН України

Проведено фундаментальні дослідження широкого кола наукових і науково-технічних проблем, пов’язаних з композитними матеріалами.

Отримано низку фундаментальних результатів з проблем механіки композитних матеріалів та механіки елементів конструкцій з композитних матеріалів, які не мають аналогів в світовій літературі.

Монографія містить пріоритетні результати в науковому обґрунтуванні засад та принципів конструювання композитів та їх застосування  в широкому колі науково-технічних проблем сучасності.

Запропоновано нові підходи на основі чисельних методів розв'язання лінійних та геометрично і фізично нелінійних задач механіки композитів.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач  механіки руйнування композитних матеріалів.

Результати мають важливе значення для прикладних досліджень композитних матеріалів і елементів конструкцій, які пов'язані з розробкою теоретичних та експериментальних основ проведення вимірювань, виготовленням дослідного обладнання і проведенням випробувань.

Роботи авторів процитовано в більш ніж 490 наукових журналах, загальний індекс цитування публікацій складає 809 (згідно бази даних Scopus), h-index = 50. За даною тематикою захищено 7 докторських та  15 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбудеться на розширеному засіданні вченої ради механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка 11 вересня 2013 року о 15-їй годині.