Ви є тут

Механізми розвитку патологічних станів, асоційованих з ожирінням, та розробка методів їх корекції


Номер роботи - M 34 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори:
1. НІКІТІНА Наталія Сергіївна – доктор філософії, асистентка кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2. КАЛМИКОВА Олеся Олександрівна – доктор філософії, асистентка кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Метою роботи є дослідження механізмів розвитку, профілактиці та лікуванню ускладнень цукрового діабету та метаболічного синдрому, які провоковані ожирінням. Гіперглікемія і порушення толерантності до глюкози розвиваються практично у всіх критичних станах, є частими проявами дії стресу будь якого генезу. Так як сьогодні наша країна живе в умовах постійного стресу, викликаного війною проти України, зростатимуть як захворюваність на цукровий діабет і метаболічний синдром, а також зростатимуть частота їх ускладнень та важкість перебігу.

Авторками  запропоновані і досліджені в якості засобів профілактики і лікування ускладнень гіперглікемічних станів препарати, які застосовують при інших патологічних станах. Досліджено деякі механізми розвитку патологічних станів асоційованих з ожирінням, які ускладнюються проявами діабетичної полінейропатії, метаболічного синдрому та порушеннями процесів репарації шкіри, а також вперше в роботі досліджено нові засоби лікування даних патологій, які є перспективним для впровадження їх у клінічну медицину.

Запропонований авторками  препарат «Кокарніт» відновлював біохімічні параметри до контрольних значень та значно покращував нервову провідність та механокінетичні параметри скорочення m.gastrocnemius у щурів, що наблизило їх до рівня фізіологічної норми.

Вперше на моделі ожиріння щурів, індукованого споживанням висококалорійної дієти, було продемонстровано ефективність використання різних режимів введення мелатоніну та інноваційних пептидів природнього походження (отриманих із стручків квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris), фрагментів колагену з морських гідробіонтів) для корекції його ускладнень. Показано механізми впливу цих речовин – через модуляцію роботи центральної і периферичної серотонінергічної системи, активацію роботи бурої та бежевої жирової тканини, регуляцію секреції адипокінів та цитокінів.

 

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

НІКІТІНА Наталія: Web of Science 10/1, Scopus 25/2, Google Scholar 26/4

КАЛМИКОВА Олеся: Web of Science 8/2, Scopus 9/2, Google Scholar 38/4

 

Кількість публікацій: колективна монографія у зарубіжному виданні, 16 статей в журналах, включених до категорії "А" (у т.ч. 11 – у зарубіжних виданнях), 18 статей у журналах, включених до категорії "Б", 21 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 18/3, Scopus 34/4, Google Scholar 64/8. Отримано 1 патент на винахід України, 1 патент на корисну модель

Коментарі