Ви є тут

Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Полек Т.І., к.ф.-м.н., Поліщук Д.М

 

Представлена Інститутом магнетизму НАН України та МОН України.

Матеріали з колосальним магнітоопором (КМО) є перспективними для використання в багатофункціональних наноструктурах спінтроніки та інформаційних систем.

 Робота спрямована на з’ясування характеру змін магнітних властивостей КМО-матеріалів при зміні хімічного складу і переході до наномасштабних розмірів. 

Для вирішення задачі використано магнітні, електричні, магніторезистивні та рентгеноструктурні методи досліджень в поєднанні з методикою електронного спінового резонансу. Враховуючи складний характер процесів, експериментальні дослідження супроводжувались комп’ютерним моделюванням.

Авторами з’ясовано закономірності трансформації магнітного фазового складу зразків на основі La(Sr)MnO3 при легуванні вісмутом і оловом. Виявлено характерні риси зміни магнітних взаємодій при змінах симетрії кристалічної ґратки, спричинених структурними переходами та деформаціями, індукованими підкладинкою в плівкових зразках.

Для ультратонких плівок і нанокристалічних матеріалів знайдено критичні розміри, нижче яких магнітний стан і магнітні взаємодії виявляють кардинальні зміни. Виявлено напрямки впливу на властивості КМО-матеріалів для досягнення конкурентоздатних параметрів при використанні їх в наноструктурах.

 

Кількість публікацій: 16, в т.ч. 7 статей, 9 тез доповідей.