Ви є тут

Математичне моделювання гідродинаміки та тепломасообміну в автономних джерелах енергії


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М10

Математичне моделювання гідродинміки та тепломасообміну в автономних джерелах енергії

 

Бурилова Н.В.

 

Інститут транспортних систем і технологій

НАН України

 

17 статей

У роботі наведено теоретичне узагальнення та новий розв’язок актуальної задачі: розробки моделей, які описують тепло- та масообмінні процеси у електрохімічній системі, методики, алгоритми та програми для математичного моделювання гідродинаміки та тепломасообміну в електрохімічних системах. Для чисельного рішення системи рівнянь розроблено комплекс програм. Тестування чисельних методик проводилось на різних етапах створення моделі.

Розроблені математичні моделі можуть застосовуватись при аналізі нестаціонарних тепломасообмінних та електрохімічніх процесів при розряді в об'ємі свинцево-кислотного акумулятора, враховувати технологічні та конструктивні  зміни в електрохімічних системах.