Ви є тут

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.


Номер роботи - M 82 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Уголовная ответственность за незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетамПанов Н.Н.  Criminal liability for illegal acts with remittance documents, payment cards and other means of access to bank accountsPanovM.M.


Автор: Панов М.М. 

 

Представлена Інститутом вивчення проблем злочинності (АПН України)

 

Кількість публікацій: 16 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 7 наукових статей, 8тез доповідей.

 

Роботу присвячено проблемам кримінальної відповідальності за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення.

 Основна мета роботи полягає у комплексному теоретичному аналізі складу злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального Кодексу України (КК України), опрацюванні рекомендацій, які мають значення як для вдосконалення кримінального законодавства, так і для правильної кваліфікації злочину.

В монографії досліджуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, на цій підставі проводиться відмежування від суміжних злочинів. Сформульовані рекомендації щодо удосконалення ст. 200 КК України, запропоновано нову редакцію статті.

Результати дослідження можуть використовуватись у правозастосовчій діяльності при підготовці проектів постанов пленуму Верховного Суду України з проблем кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності; у практичній діяльності слідчих, прокурорів, суддів для забезпечення правильної кваліфікації злочинів, передбачених ст. 200 КК України, відмежуванні їх від суміжних злочинів