Ви є тут

Концепція української держави в ідеології Організації українських націоналістів (1939-й – 1950-ті роки)


Номер роботи - M 0

М35

Автор: Рибак А.І.

 

Представлена Національним університетом "Острозька академія".

Концепция украинского государства в идеологии Организации украинских националистов (1939-й – 1950-е годы)

Автор: Рыбак А.И.

 

Conception of the Ukrainian state in ideology of Organization of the Ukrainian nationalists (1939th are 1950th)

Author: Rybak A.

 

Кількість публікацій: 11 наукових робіт (монографія, 10 статей).

 

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел, наукової літератури автором проведено комплексне дослідження політичних платформ усіх відгалужень Організації українських націоналістів (ОУН), та реконструйовано їх концепції державного будівництва.

Охарактеризовано основні етапи формування та причини і напрямки еволюції ідеології та програм ОУН. З’ясовано теоретико-практичні аспекти функціонування державного механізму та суспільних інституцій. Проведено аналіз основних напрямків соціально-економічного розвитку держави за ідеологією ОУН.

У роботі відображено плани державної політики трьох гілок Організації щодо національних меншин, церковно-релігійної, освітньо-культурної та зовнішньополітичної сфер.