Ви є тут

Комплект підручників (буріння свердловин у 5 книгах)


Номер роботи - П 1 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Національним гірничим університетом.

 Автор: Дудля М.А.

1. Буровые машины и механизмы. – К.: Вища школа, 1985. – 175 с.

2. Проектування бурових машин і механізмів. – К.: Вища школа, 1994. – 335 с.

3. Автоматизація процесів буріння свердловин. – К.: Вища школа, 1996. – 256 с.

4. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин. –  Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – 399 с.

5. Промивальні рідини в бурінні. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – 542 с.

Загальний тираж підручників складає 13820 примірників.

Підручники займають важливе місце у підготовці фахівців з вищою освітою у напряму «Гірництво». Ними зручно користуватися для оволодіння українською термінологією дуже корисним є наявність підручників, виданих російською мовою. Структура, рубрикація, терміни, поняття і методичне забезпечення спрямовані на самостійну роботу студентів.

Кожна із книг віддзеркалює конкретний технологічний процес, що відбувається при бурінні свердловин: особливості технологічного режиму буріння гірських порід, ускладнення при бурінні та аварійність, технологічні умови експлуатації бурового устаткування, розрахунки окремих елементів бурового обладнання (сталеві канати, талеві блоки і кронблоки, навантаження бурових вишок) та інші.

Перші три підручники видано українською, російською, словацькою та польською мовами і застосовуються для підготовки фахівців в цих країнах. Підручник «Промивальні рідини в бурінні» є результатом міжнародної університетської кооперації і творчої співпраці викладацького колективу з чотирьох країн – Україна, Росія, Казахстан і Словаччина.

Підручники написані грамотно і добре ілюстровані рисунками і додатками інформаційного напрямку, відповідають  вимогам вищої школи та досягненням науки у сфері геологорозвідувальної справи.

У підручниках враховано вимоги євроінтеграційних процесів, зокрема застосування принципів компетентного підходу до планування та реалізації навчального процесу, стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Громадське обговорення підручників  відбулося на засіданні вченої ради  Криворізького національного університету 15 вересня 2014 року о 14 годині за адресою: м. Кривий Ріг,  вул. ХХІІ Партз’їзду , 11 (актовий зал). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.