Ви є тут

Комплекси утилізації органічних відходів як елемент розподіленої генерації у воєнний час


Номер роботи - P 16 ПОДАНА

Представлено Інститутом газу Національної академії наук України.

Автори:
1. ЖУК Геннадій Віліорович – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, директор Інституту газу НАН України;
2. КРУШНЕВИЧ Сергій Петрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту газу НАН України;
3. ВЕРБОВСЬКИЙ Валерій Степанович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту газу НАН України;
4. ІВАНОВ Юрій Вікторович – науковий співробітник Інституту газу НАН України;
5. КУБЕНКО Станіслав Борисович – науковий співробітник Інституту газу НАН України;
6. ТАШИРЕВ Олександр Борисович – доктор технічних наук, професор, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України;
7. ГОВОРУХА Віра Михайлівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України;
8. КОМІССАРЕНКО Дмитро Анатолійович – кандидат економічних наук, генеральний директор ТОВ «Міжнародний центр газових технологій».

Авторами вирішено стратегічну задачу із забезпечення електроенергією місцевих споживачів у военний та повоєнний час шляхом прискореної переробки органічної частини відходів в енергоносії, їх використання для розподіленої біогазової генерації. Вироблені електроенергія та паливо забезпечують суттєвий внесок до енергетичної безпеки України, стійкість та незалежність вітчизняної енергетики на шляху безвуглецевого розвитку.

Авторами вперше розроблено біотехнологію прискореної деструкції відходів звалищ з високим виходом біогазу, складові якого переробляються у електроенергію/паливо (СН4) та товарну вуглекислоту (СО2). Вивчено закономірності метаболічних процесів та сукцесії мікробних угруповань, очищення токсичного фільтрату, налагоджено виготовлення гранульованих мікробних препаратів.

Розроблено комплексні технології збору, підготовки та використання біогазу з виробленням електроенергії, тепла, біометану та вуглекислоти. Вирішено проблему викидів парникових газів, протипожежної безпеки звалищ та створення сталих джерел альтернативної енергії. За результатами системного аналізу 16 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) створено промислові системи утилізації біогазу в енергетичних установках. Розробки впроваджено на 7 полігонах ТПВ.

За статистичними даними НКРЕКП біогазовими електростанціями вироблено та поставлено в мережу на безперервній основі більше 1 млрд. кВт·год електроенергії, скорочення викидів парникових газів склало 5 млн. тон в еквіваленті СО2. Потенціал щорічного вироблення біогазу з органічних відходів України становить близько 10 млрд. куб. м в еквіваленті природного газу, що підвищує стабільність електромереж в пікові періоди навантажень за рахунок збільшення розподіленої маневрової потужності, яка знижує необхідність відключення електроенергії.

 

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

1. ЖУК Геннадій: Web of Science 13/3, Scopus 174, Google Scholar 98/5

2. КРУШНЕВИЧ Сергій: Scopus 1/1, Google Scholar 13/2

3. ВЕРБОВСЬКИЙ Валерій: Google Scholar 35/3

4. ІВАНОВ Юрій: Scopus 8/2, Google Scholar 19/1

5. КУБЕНКО Станіслав

6. ТАШИРЕВ Олександ: Web of Science 57/6, Scopus 94/8 Google Scholar 275/9

7. ГОВОРУХА Віра: Web of Science 57/5, Scopus 90/7, Google Scholar 215/9

8. КОМІССАРЕНКО Дмитро

Кількість публікацій: 6 колективних монографій, 104 статі (37 – у зарубіжних виданнях), 35 статей в журналах, включених до категорії "А" (26 – у зарубіжних виданнях) та 53 статі у журналах, включених до категорії "Б". Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 54/1, Scopus 107/6, Google Scholar 249/7. Отримано 7 патентів України на винахід.

Коментарі