Ви є тут

Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин


Номер роботи - P 15 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

АвториНаумко І.М., Мойсишин В.М., Пилипець В.І., Радченко В.В., Халімендіков Є.М., Кожушок О.Д., Зінченко С.А., Шевєлєв В.Л., Юшков Є.О., Турчин В.А.

В роботі вирішено актуальну проблему комерційно вигідного комплексного освоєння газовугільних родовищ, що дозволило збільшити повноту використання енергоресурсів, рентабельність і безпеку інтенсивного вуглевидобутку, зменшити викиди парникового газу метану в атмосферу, підвищити енергонезалежність держави завдяки додатковому видобутку нетрадиційного газу та зменшенню залежності України від імпорту природного газу. 

Розроблено теорію синтезу і генезису природних вуглеводнів у літосфері Землі та створено нові теоретичні основи швидкісного буріння, обґрунтовано раціональні параметри потокових технологій буріння свердловин а також встановлено причини руйнування дегазаційних свердловин піл час їх підборки очисними вибоями.

Створено гірничопромисловий вугледобувний парк і буровий модуль, взаємопов’язана робота яких забезпечила потокову організацію виконання проекту зі швидкісного спорудження свердловин, високу інтенсивність і безпечність ведення очисних робіт, ефективність дегазації, радикальне зменшення інвестиційних витрат на створення бурової організації. Впроваджено у практику нові способи швидкісного буріння і конструкції елементів бурильних колон.

Про світовий рівень свідчать диплом на відкриття нової закономірності, апробації на міжнародних конференціях та запатентовані конструкції і способи.

Кількість публікацій: 216, в т.ч. 9 монографій, 179 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 авторськими свідоцтвами та 9 патентами.

 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої ради  Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України 19 вересня 2014 року об 11 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 2а, кім. 216 (зал засідань Вченої ради).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Коиітету.