Ви є тут

Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитовидної залози


Номер роботи - M 102 ПОДАНА

Автори:

 


Научная работа "Комплексная патоморфологическая диагностика неопластических процессов щитовидной железы"


Автор: Федченко Николай Николаевич


 


 


А scientific work "Complex pathomorphological diagnostics of neoplastic processes of thyroid gland"


Author: Fedchenko N.N


 


Автор: Федченко М.М, к.м.н..

 Представлена  Державним закладом «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

  Розроблено наукові засади та методологію залежності гістологічної будови щитоподібної залози від стану перифолікулярних гемокапілярів та тканинної рідини, розглядається роль експресії імуногістохімічних маркерів тиреоглобуліну в якості показника стану прохідності позасудинних транспортних шляхів.

Досліджено залежність між станом мікроциркуляторного русла щитоподібної залози та шириною стромальних каналів при різній патології органа, досліджено рівень експресії маркерів тиреоглоболіну при зобах, аденомах та раках.

Особливу увагу приділено дрібногранулярній експресії маркерів тиреоглобуліну в стромі, яка розглядається як показник рівня функціонального навантаження органа та визначенню ступеню еозинофільності та густини тканинної рідини і колоїду за кольорами відповідно до короткої номенклатури кольорів та кольорової лінійки Г.Г. Автандилова

 Автором використовуються сучасні методи дослідження гістологічні, імуногістохімічні, морфометричні, електронної мікроскопії, напівтонких зрізів та математико–статистичні для обробки й аналізу отриманих даних.

 Кількість публікацій: 49, в т.ч. за темою дослідження  монографія, 16 статей.