Ви є тут

Комплексна оцінка стану популяції кровосисних членистоногих – переносників збудників хвороб в умовах степового Придніпров’я


Номер роботи - M 0

М16

Автор: Горбань В.В.

 

Представлена Державним вищим навчальним закладом "Запорізький національний університет".

 

Комплексная оценка состояния популяции кровососущих членистоногих - переносчиков возбудителей болезней в условиях степного Приднепровья

Автор: Горбань В.В.

 

Complex estimation of the state of populyatsii bloodsucking chlenistonogikh – carry of exciters of illnessesin the conditions of steppe Pridneprov'ya

Author: Gorban V.

 

Кількість публікацій:54 наукові роботи (2 монографії, 4 методичні посібники, 36 статті, 12 тез доповідей), 1 патент.

 

В роботі вперше наводиться комплексна характеристика біолого-екологічних особливостей популяцій кровосисних членистоногих степового Придніпров’я, а саме, кровосисних комарів, мокреців, ґедзів, мошок та кровосисних кліщів родини Ixodidae. З’ясовано біотопи їх розвитку, фенологія, добова динаміка чисельності, морфологія та санітарно-епідеміологічне значення, бо саме ці членистоногі є головними переносниками збудників небезпечних трансмісивних хвороб в Україні: хвороби Лайма, кліщового енцефаліту, лихоманки Західного Нілу, Синдбіс, Тягіня тощо.

В роботі наводяться основні принципи роботи та сучасні методики відбору та культивування цих членистоногих для зоологічних і вірусологічних досліджень.

На основі досліджень вперше розроблено визначник двокрилих комах степового Придніпров’я, показано роль масових кровососів у формуванні природних вогнищ арбовірусів та їх роль у виникненні захворювань у людей