Ви є тут

Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 6 книгах


Номер роботи - П 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Комплекс учебников «Производство, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники» в 6-ти книгахПоляков Н.В., Джур Е.А., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санин А.Ф., Джур О.Е., Николенко Е.Ю., Хуторный В.В., Кулик А.В.  A complete set of textbooks «Production, test and operation of rocket and space technique» in 6 books Polyakov M.V., Dzhur Y.O., Sheptun Yu.D.,Man’ko T.A., Sanin A.F., Dzhur O.Y.,Nikolenko Y.Yu, Khutornyi V.V., Kulyk O.V.


Автори:

Поляков М.В., Джур Є.О., Шептун Ю.Д., Манько Т.А., Санін А.Ф.,

Джур О.Є., Ніколенко Є.Ю., Хуторний В.В., Кулик О.В.

 

1. Герметичність в ракетно-космічній техніці. – Дніпропетровськ: ДДУ,1995. – 168 с.;

2. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології. – Дніпропетровськ: ДДУ,1999. – 320 с.;

3. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002. – 402 с.;

4. Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.;

5. Технологія виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2007. – 480 с.;

6. Ракети-носії і космічні ступені ракет як об’єкти керування. – Дніпропетровськ: ДНУ,2007. – 564 с.

                                                                            

Представлений Міністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 9000 примірників.

 

Комплекс підручників є першим національним виданням для підготовки висококваліфікованих фахівців ракетно-космічної галузі, створеним на основі особистого виробничого і освітянського досвіду розробки найсучасніших конструкцій літальних апаратів, організації процесу підготовки фахівців, запровадження новітніх форм і методів навчання, ефективних форм взаємодії в системі вищий навчальний заклад – виробниче підприємство.

Авторами вперше представлено унікальний теоретичний матеріал та розглянуто його практичну реалізацію в проектування і виробництво об’єктів космічної техніки. Викладений матеріал поєднано в логічну послідовність - від історичних моментів зародження і становлення ракетно-космічної галузі в Україні до принципів проектування, технології виробництва сучасних зразків ракетно-космічних літальних апаратів.

Комплект підручників за змістом повністю відповідає сучасним вимогам освіти, потребам економічного розвитку України, вирішує проблему кадрового забезпечення ракетно-космічної галузі.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному технічному університеті "Харьківський авіаційний інститут"на засіданні  вченої ради 07 вересня 2010 року.