Ви є тут

Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 6 книгах


Номер роботи - П 2 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Комплекс учебников "Теория и технология металлургического производства металлов и сплавов" в 6 книгахЧернега Д.Ф., Богушевский В.С., Готвянский Ю.Я., Терещенко В.С.,Бойченко Б.М., Харлашин П.С., Гладких В. А. Оn a set of study-books "The theory and technology of metallurgical production of metals and alloys" there are 6 editions in structureChernega D.F., Bogushevsky V.S., Gotvianskyi I.I., Tereshchenko V.S., Boichenko B.M., Harlashyn P.S., Gladkykh V.A.


Автори:

Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Терещенко В.С.,

Бойченко Б.М., Харлашин П.С., Гладких В.А.

 

1. Основи металургійного виробництва металів і сплавів. – К.: Вища шк., 2006. - 503с.;

2.Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів. – К.: ІЗМН, 1996. - 392с.; 

3. Безкоксова металургія заліза. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро – ВАЛ", 2002. – 338с.;

4. Конвертерне виробництво сталі (теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія). – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро – ВАЛ", 2004. – 454с.;

5. Проектування і обладнання електросталеплавильних і феросплавних цехів. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – 692с.;

6. Автоматичні системи керування процесами спеціальної електрометалургії. – К.: Техніка, 2002. - 211с.

 

Представлений Міністерством освіти і науки України.

 

Загальний тираж підручників складає 3100 примірників.

 

Комплекс підручників об'єднує шість окремих видань, що структурно та методологічно відповідають навчальним програмам підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямом "Металургія". Комплекс об'єднується підручником "Основи металургійного виробництва металів і сплавів", в якому докладно висвітлені сучасні технології виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та методи виробництва  кольорових металів і сплавів.

Розвиток і деталізація окремих питань, пов'язаних з виробництвом металів та сплавів, знаходять  відображення в спеціалізованих виданнях, що входять до складу комплексу. В них особлива увага приділена  розгляду можливих шляхів  удосконалення існуючих технологій та устаткування для їх здійснення, розглядаються екологічні проблеми  існуючих та новітніх технологій.   Усі розділи мають контрольні запитання і завдання.

Комплекс забезпечує  фундаментальну теоретичну і практичну підготовку фахівців для роботи в сучасних  виробничих умовах металургійного  підприємства за передовими технологіями.  Це перше у вітчизняній науково-педагогічній літературі системне висвітлення  металургійних процесів.

Комплекс підручників призначений для студентів металургійного, матеріалознавчого та машинобудівного напрямів і може бути корисним для працівників проектних, дослідних інститутів та металургійних підприємств.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Донецькому національному технічному університеті 7 вересня 2010 року о 14.00.