Ви є тут

Комплекс науково-технологічних робіт з впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції


Номер роботи - P 22 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р22

Комплекс науково-технологічних робіт з впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції

Брагінець В.І., Бондаренко А.В.,

Буряк В.В., Гасик М.М.,

Карвацький А.Я., Кутузов С.В.,

Панов Є.М., Петров Б.Ф.,

Уразліна О.Ю., Шилович І.Л.

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

В роботі реалізовано системний підхід до вирішення комплексної проблеми отримання широкого асортименту вуглецево-графітових виробів високої  якості, що забезпечує їх конкурентоспроможність  на світовому ринку. Авторами виявлено та описано закономірності протікання процесів, а також розроблені нові енергозберігаючі технології виробництва нових видів вуглецево-графітових виробів.

На ВАТ „Укрграфіт” створено новітню  лабораторну базу для системного вивчення фізичних властивостей вхідних матеріалів для виробництва графітових електродів з метою оцінки їх впливу на якість кінцевого продукту. На базі фундаментальних досліджень фізичних процесів у гранульованих вуглецевих матеріалах впроваджено сучасну технологію  електрокальцинації антрациту з застосуванням  дросель-шайби.

Розроблено і впроваджено комп'ютерні моделі фізичних процесів у  печах графітації, які забезпечують керування процесом графітації і дозволяють інтенсифікувати підведення електричної потужності. Створено технологію виробництва графітованих  електродів для  електросталеплавильних агрегатів, графітованих брусів і анодів для магнієвих електролізерів.

Результати роботи дали можливість зменшити витрати природнього газу і електроенергії. На 15-20 % зменшено питомі витрати електроенергії при електрокальцинації антрациту за одностадійною технологією.

Загальний економічний ефект від впровадження роботи склав 49 млн.грн.

За  результатами роботи опубліковано 4 монографії, 43 статті, отримано 41 патент.