Ви є тут

Комплекс науково-дослідних та технологічних розробок з ядерної та радіаційної безпеки, впроваджених на АЕС України


Номер роботи - P 2 ПОДАНА

Р2

Автори:

Носовський А.В., Васильченко В.М., Харченко В.С.,

Ястребенецький М.О., Бронніков В.К., Кім В.В.,

Фрідман М.А., Дубковський В.О., Ожигов Л.С., Буканов В.М.

 

Представлена Державним підприємством Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України.

 

Комплекс научно-исследовательских и технологических работ в области ядерной и радиационной безопасности, внедренных на АЭС Украины

Авторы: Носовский А. В., Васильченко В. Н., Харченко В. С., Ястребенецкий М. А., Бронников В. К.,

Ким В. В.,  Фридман Н. А., Дубковский В. А., Ожигов Л. С., Буканов В.Н.

A set of R&D and technology investigations on nuclear and radiation safety and their implementation at the practice of Ukrainian NPPs.

Authors: A.V.Nosovsky, V.M. Vasylchenko, V.S. Kharchenko, M.O. Yastrebenetsky, V.K.Bronnikov, M.A.Fridman,

               V.O.Dubkovsky, L.S.Ozhigov, V.M. Bukanov.

Головним результатом роботи стало науково-методичне забезпечення процесу реалізації державної політики у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки й охорони навколишнього природного середовища при використанні ядерної енергії.

Комплекс робіт охоплює теоретичні, нормативно-технічні, методичні й технологічні розробки, які спрямовані на забезпечення безпеки при проектуванні, будівництві, експлуатації та знятті з експлуатації енергоблоків атомних електричних станцій на сучасному світовому рівні. З використанням розроблених методологій, математичних моделей та методів проведення оцінки безпеки ядерних установок створено та реалізовано програми модернізації енергоблоків атомних станцій з метою підвищення рівня їх безпеки, надійності та ефективності.

Результати виконаних науково-дослідних робіт та технологічних розробок впроваджено у практичну діяльність на енергоблоках Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС, а також на приладобудівних підприємствах України при розробці та створенні вітчизняних засобів контролю й управління для ядерної галузі. Впровадження результатів роботи сприяло підвищенню рівня безпеки атомних станцій, збільшенню виробітку електричної енергії за рахунок зниження кількості порушень у роботі енергоблоків та зростання коефіцієнту використання встановленої потужності. Річний економічний ефект склав понад 650 млн. грн.

Основні результати роботи опубліковані у 27 монографіях і навчальних посібниках та більш ніж 290 наукових статтях. Високий рівень проведених досліджень підтверджено їх обговоренням і схваленням на 56 міжнародних конференціях.