Ви є тут

Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.

АвториСкалозубов В.І., Комаров Ю.О., Білей Д.В., Ващенко В.М., Габлая Т.В., Драган Г.С., Колиханов В.М., Мазуренко А.С., Носовський А.В., Щербін В.М.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему з розробки і впровадження методів та засобів підвищення безпеки та ефективності експлуатації АЕС. У напрямку підвищення безпеки: програма підвищення рівня безпеки і забезпечення радіаційного захисту; науково-технічні основи і методичне забезпечення щодо управління позапроектними аваріями; метод оперативної діагностики термоакустичної нестійкості у реакторних установках; методи та засоби кваліфікації теплотехнічного обладнання енергоблоків АЕС.

У напрямку підвищення ефективності виробництва:  оптимізація критичних шляхів планових ремонтів енергоблоків АЕС;  оптимізація планування технічного обслуговування та випробувань обладнання систем, важливих для безпеки; оптимізація контролю металу трубопроводів та обладнання в період ремонту;  методи реалізації концепції переходу на ремонт за технічним станом; методичні основи технічних обґрунтувань щодо продовження експлуатації обладнання та трубопроводів.

На базі результатів дослідження розроблено і впроваджено низку нормативних (Державні і галузеві нормативні документи) та експлуатаційних (стандарти підприємства, регламенти експлуатації, технічні рішення) документів.

Про світовий рівень свідчать переваги та унікальність розроблених методів оптимізації та підвищення надійності експлуатації, ремонту, контролю та випробувань у порівнянні з найкращими відомими вітчизняними та закордонними аналогами. Сумарний розрахунковий максимального очікуваний середньорічний економічний ефект складе 527 млн. грн.

Кількість  публікацій:  10 монографій,  130 статей.

 

Громадське обговорення роботи  відбулося на засіданні вченої ради Інституту технічної теплофізики НАН України 25 вересня 2014 року о 10 годині за адресою: вул.Желябова, 2а, м. Київ, 03057.   Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.