Ви є тут

Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами


Номер роботи - M 11 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Комплекс компьютерных информационных технологий поддержки инклюзивного обучения детей с особенными потребностямиДавыдова М.В, Лозицкого А.А., Пасичник О.В.Complex of Computer Informational Technologies that Supports Inclusive Education of Children with Special NeedsDavydov M.V., Lozytskyy O.A., Pasichnyk O.V.


Автори: Давидов М.В., Лозицький О.А., Пасічник О.В.

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка" (МОН України).

Кількість публікацій: 30 наукових праць, в т.ч. 10 статей, 20 тез доповідей

Автором розроблено комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, а саме дітей з вадами слуху, зору та дітей, які не можуть з різних причин відвідувати заняття. Комплекс складається з трьох компонентів: комп’ютерного тренажеру української жестової мови, розподіленого мережного середовища дистанційного навчання, засобів створення аудіо-підручників.

Наукова значимість роботи полягає в розробленні методів розпізнавання жестів з відео реального часу або веб-камери, розробленні методів автоматичного контролю якості виконання жестів, зокрема, у процесі навчання, розробленні нових методів подання інформації та контролю знань дітей при віддаленому навчанні, розробленні методів перетворення інформації при створенні аудіо-підручників у DAISY-форматі.

Іноземні аналоги розробленого тренажера жестової мови існують лише у вигляді дослідницьких прототипів та вимагають використання дорогого обладнання або спеціальних умов освітлення для забезпечення зворотного зв’язку з учнем. Відомих програмних продуктів із подібною функціо­нальністю немає.

Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами впроваджено у Львівському дитячому дистанційному навчально-консультаційному центрі для дітей з особливими потребами на базі НВК "Школа-гімназія "Сихівська", Навчально-методичному центрі освіти м. Львова, Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Марії Покрови для глухих дітей.