Ви є тут

Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням


Номер роботи - P 15

Автори:


Комплекс энергосберегающих и экологичных технологий и машин на местных энергоисточниках в борьбе с глобальным потеплениемМалиновский А.С., Лось Л.В., Грабар И.Г., Самылин А.А., Цивенкова Н.М., Зинченко В.А., Емец Б.В., Муляр А.Д., Романишин А. Е., Артемчук Н.Я.  A complex of energy-saving and ecological technologies and machinery using local energy sources in the fight with global warningA.S.Malynovsky,L.V.Los, I.G.Grabar, A.A.Samylyn, N.M.Tsyvenkova, V.A.Zyntchenko, B.V.Emets, A.D.Mulear, A.U.Romanyshyn,N.Y.Artemtchk.


Автори:

Малиновський А.С., Лось Л.В., Грабар І.Г., Самилін О.О., Цивенкова Н.М.,

Зінченко В.О., Ємець Б.В., Муляр О.Д., Романишин О.Ю., Артемчук М.Я.

 

Представлена Житомирським національним агроекологічним університетом.

 

Метою  роботи є отримання додаткового прибутку в бюджет Житомирської області від впровадження обладнання,  яке дозволяє замінити частину імпортованих енергоресурсів на місцеві відновлювані палива на основі біомаси (вирощування швидкоростучих рослин) та її відходів для задоволення власних енергетичних потреб підприємств промисловості, сільського, лісового, житлово-комунального сектору та домогосподарств.

В роботі поєднано три напрями: паливо  для транспорту на лісових, сільськогосподарських та комунальних відходах; паливо з швидкоростучих ("енергетичних") рослин на значних площах невикористаних земель (рослини вбирають вуглекислий газ – причину глобального потепління і виділяють кисень); використання енергії вітру, де вітряки виконують переважну функцію енергозабезпечення виготовлення біопаливних гранул.

За результатами досліджень створено працюючий на дровах і деревних відходах вантажний автомобіль виробничого профілю. Розроблено проектну документацію на компактний та функціонально автономний газогенераторний енергомодуль, який пройшов державну експертизу.

За результатами роботи опубліковано 30 підручників та навчальних посібників (з них 11 під грифом Міністерства освіти та науки), 5 монографій,  180 статей. Отримано 20 патентів на винаходи  та на корисні моделі, захищено 8 кандидатських дисертацій.