Ви є тут

Комплекс досліджень і розробок з підвищення теплогідравлічної ефективності та надійності енергетичних установок


Номер роботи - P 13 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори:
1. ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович – доктор технічних наук, декан теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського;
2. КОРОЛЬОВ Олександр Вікторович – доктор технічних наук, професор Одеського національного політехнічного університету;
3. КОЗЛОВ Ігор Леонидович – доктор технічних наук, професор Одеського національного політехнічного університету;
4. ОБОРСЬКИЙ Геннадій Олександрович – доктор технічних наук, ректор Одеського національного політехнічного університету;
5. ПАВЛИШИН Павло Яремович – т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом";
6. ГЕРШУНІ Олександр Наумович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського;
7. НІЩИК Олександр Павлович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського;
8. РОЗУМОВСЬКИЙ Віктор Григорович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Метою роботи є підвищення ефективності, надійності функціонування і безпеки експлуатації енергетичних установок шляхом поглибленого аналізу, інтенсифікації і оптимізації теплогідравлічних процесів в енергетичному обладнанні, розробки і впровадження науково обґрунтованих технічних рішень з його удосконалення.

Авторами проведено комплекс фундаментальних і прикладних досліджень і розробок за тематикою, що включає: процеси в парорідинних потоках, в тому числі, термоакустичні явища та теплогідродинамічну нестійкість; теплогідравлічні процеси при надкритичних параметрах теплоносія в тепловидільних збірках активних зон перспективних атомних реакторів; процеси конвективного теплообміну в розвинених теплообмінних поверхнях; високоефективні системи теплопередачі випаровувально-конденсаційного типу; оптимізацію ефективних стратегій управління надійністю енергообладнання. Значна частина отриманих результатів досліджень є унікальними.

Авторами виявлено і проаналізовано нові закономірності теплогідравлічних процесів, запропоновано методи інтенсифікації теплопереносу, розроблено методики оптимізації і розрахунків характеристик нових ефективних теплопередавальних систем та прогнозування умов надійного функціонування діючих і перспективних енергоустановок.

Результати роботи впроваджено в обов’язкових для виконання нормативних документах, у звітних документах МАГАТЕ, у конструкціях нових типів конвективних поверхонь, теплоутилізаторів та інших високоефективних теплообмінних апаратів. Розроблені та впроваджені пристрої, методики і рекомендації є оригінальними.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи лише в атомній енергетиці України – понад 773 млн. грн.

Громадське обговорення роботи відбудеться 20 жовтня 2020 року об 11 годині на засіданні Вченої ради Інституту гідромеханіки НАН України. 

Засідання відбудеться  в залі засідань Вченої ради інституту за адресою: м. Київ, вулиця Марії Капніст, 8/4. Вхід вільний, проте у зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електрону пошту: Office@hydromehc.com.ua, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 546, в т.ч. 17 монографій (5 – видані за кордоном), 9 підручників та посібників, 520 статей (76 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Отримано 18 патентів України на винахід, 3 закордонних патенти, 6 патентів на промисловий зразок. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 41/4, Scopus – 183/6, Google Scholar – 1000/13. За даною тематикою захищено 9 докторських і 34 кандидатських дисертацій.