Ви є тут

Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї


Номер роботи - M 48 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Ставицький С.О., к.м.н.

Представлена Українською медичною стоматологічною академією Міністерства охорони здоров'я України.

 

Робота  присвячена підвищенню ефективності діагностики і комплексного лікування пацієнтів із келоїдними та гіпертрофічними рубцями голови та шиї, зокрема покращенню клінічного перебігу, зменшення частоти рецидивів та скорочення терміну лікування шляхом використання внутрішньорубцевих ін’єкцій антигіпоксанту емоксипіну в комплексі з ультрафонофорезом гелю «Контрактубекс».

Результати клінічної роботи ґрунтуються на обстеженні та лікуванні 74 пацієнтів із патологічними рубцями голови та шиї, що були розподілені на дві групи в залежності від способу медикаментозного лікування. Проведені клініко-морфологічні дослідження обґрунтовують застосування антигіпоксантної терапії для медикаментозного лікування пацієнтів із патологічними рубцями голови та шиї на доопераційному етапі.

Визначено достовірне зменшення активності загальної NO-синтази та концентрації нітрит-аніонів у гомогенатах патологічних рубців після застосування запропонованого лікування. Використовуючи отримані результати, надано практичні рекомендації щодо покращення алгоритмів діагностики та лікування пацієнтів із келоїдними та гіпертрофічними рубцями голови та шиї. Практичні результати підтверджено 24 актами впровадження в лікарську практику та навчальний процес.

Кількість публікацій: 86, в т.ч. за темою роботи – 69 (монографія, підручник, 26 статей (7 в іноземних виданнях), 29 тез доповідей, інформаційний лист, отримано 11 патентів).  24 акти впровадження в лікарську практику та навчальний процес.