Ви є тут

“Історія української культури” в 5 томах, 9 книгах


Номер роботи - P 45 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.

Автори: Бессонова С.С., Яковлєва Л.А., Александрович В.С., Войтович Л.В., Дзюба О.М., Сас П.М., Скрипник Г.А, Рубан В.В., Жулинський М.Г., Бондар М.П.

Метою роботи є комплексне системне і багатоаспектне дослідження історії вітчизняної культури, спрямоване на виявлення її вагомих досягнень, що сформувалися в усіх сферах суспільного життя України, а також на окреслення й осмислення самобутніх ознак культурного процесу та його місця в європейському культурному просторі.

Вперше у вітчизняній історіографії та культурології на широкій джерелознавчій базі – історичного, науково-освітнього, мовно-літературного, етнокультурного та мистецького профілю представлено масштабну панораму культурних процесів в Україні в аспекті взаємодії духовної й матеріальної складових національної культури (зокрема, в загальноєвропейському контексті) та розкрито механізми їхнього функціонування.

На основі новітніх дослідницьких методик представлено концептуально нову версію осмислення національної культури України від її найдавніших витоків до наймодерніших проявів на початку ХХІ ст. Завдяки осмисленню та інтерпретації значних покладів емпірики сформовано новий обсяг знань, що є репрезентантом української культури, науково-освітньої галузі та фактором національної ідентифікації українського народу.

 

Громадське обговорення роботи відбудеться  29  вересня 2014 року  о 15.00 годині на засіданні вченої ради  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4.