Ви є тут

Інноваційні технології зміцнення здоров’я студенток в процесі фізичного виховання


Номер роботи - M 66 ПОДАНА

Автор: Сидорчук Т.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Представлена Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і спорту

Розроблено та обґрунтовано інноваційні технології зміцнення здоров’я студентської молоді на основі інтегрального підходу з використанням інтерактивного та диференційованого навчання, які включають формування стійкої потреби у заняттях фізичними вправами, використання багатоваріантних форм, засобів і методів у процесі занять, особистісно-орієнтований підхід до формування теоретичних знань з фізичного виховання.

Для формування системи знань з дисципліни «Фізичне виховання» науково обґрунтовано використання «пізнавальних пауз» із застосуванням технологій інтерактивного та диференційованого навчання в процесі навчальних занять.

Розроблено умови взаємодії учасників навчального процесу при використанні інноваційних технологій зміцнення здоров’я студенток у системі фізичного виховання на основі інтерактивного та диференційованого навчання, доповнено дані про особливості мотивації та інтересів, фізичного стану, рухової активності студенток вищих навчальних закладів.

Практична значущість результатів дослідження полягає у втіленні інноваційних технологій зміцнення здоров’я студенток, що сприяють покращенню рівня їх здоров’я та реалізації особистості у навчальній, соціальній, професійній та суспільній діяльності.

Кількість публікацій: 13, в т.ч. за темою роботи 8 статей.