Ви є тут

Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання


Номер роботи - P 7 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


 


Инновационные технологии производства пищевой продукции нового поколения массового потребления


 


Пивоваров П.П., Гринченко О.А., Михайлов В.М.,Иванов С.В., 


Коваленко А.А., Пивоваров Е.П.,


 


Зайцев В.В.,Абсалямов Ю.Г., 


Зайцев А.В., Янчева М.А.


 


 


Innovative technologies of the new generation food products manufacturing for mass consumption


Pyvovarov Pavlo, Grynchenko Olga, Mykhaylov Valeriy, Ivanov Sergiy, Kovalenko Alla ,Pyvovarov Yevgen, Zaytsev Vasyl, Absalyamov Yuriy,  Zaytsev Andriy, Yancheva Maryna


 

Автори:

Пивоваров П.П., Гринченко О.О., Михайлов В.М., Іванов С.В., Коваленко А.А., Пивоваров Є.П,

Зайцев В.В., Абсалямов Ю.Г., Зайцев А.В., Янчева М.О.

 

Представлена Харківським державним університетом харчування та торгівлі.

 

     Розроблено теоретичні основи стабілізації колоїдного стану, структурно-механічних та органолептичних показників харчових продуктів з гетерогенною структурою шляхом використання функціональних композицій на основі полісахаридів. Теоретично обґрунтовано структуроутворення в харчових системах за рахунок реалізації їх хімічного потенціалу з утворенням іонотропних гідрогелів заданих властивостей і форми та технології капсульованої та гранульованої продукції.

     Розроблено теоретичні моделі гідромеханічних, тепло- і масообмінних процесів, які базуються на основі структурно-механічних характеристик високов’язких продуктів, та запропоновано методологічні підходи їх використання для визначення раціональних робочих параметрів виробництва продуктів нового покоління та проектування ресурсозберігаючого обладнання.

     Спільна робота науковців та інженерів-технологів дозволила розробити та впровадити ефективні процеси виробництва широкого асортименту інноваційної продукції з емульсійною, пінною та гелеподібною структурою з регульованим складом та функціонально-технологічними властивостями.

     Створено машини та апарати, які не мають аналогів, і успішно експлуатуються в корпорації "ГРУПА-ТАЙФУН", ТОВ «Тайфун-2000", ТОВ "Чигринов", ТОВ "Европром" (Росія), фірмах "Vitalis, S.L." та "Transukrania, S.A." (Іспанія).

     Введено в дію 2 фабрики з виробництва нової продукції (ТОВ "Тайфун-2000" – потужністю 400 т на місяць та ТОВ "Чигринов" – потужністю 250 т на місяць), на яких організовано 250 робочих місць. Економічна ефективність від впровадження за 2000-2010 рік складає понад 360 млн грн.

 

     За результатами роботи опубліковано 13 монографій (1 – англомовна), 14 навчальних посібників, 338 статей та тез доповідей, 123 нормативних та технологічних документів. Новизну технічних рішень захищено 112 авторськими свідоцтвами та патентами (9 патентів – у міжнародних виданнях). За даною тематикою захищено 5 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Одеській національній академії харчових технологій на засіданні Вченої ради  6 вересня 2011р.  о 12.45 (зал засідань).