Ви є тут

Інноваційні технології підвищення врожайності та якості продукції рослинництва в умовах змін клімату


Номер роботи - M 44 ПОДАНА

Автори: Авраменко С.В., к.с.-г.н., Солонечний П.М., к.с.-г.н.

Представлена Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України

Авторами створено технології для підвищення та стабілізації врожайності основних зернових культур – пшениці м’якої озимої, пшениці м’якої ярої, пшениці твердої ярої, тритикале озимого, тритикале ярого, жита озимого та ячменю ярого при вирощуванні в умовах змін клімату для господарств з різним рівнем ресурсного забезпечення. Теоретично узагальнено та вирішено наукове завдання з встановлення селекційно-генетичних особливостей та створення різноманіття різновиднісних форм як вихідного матеріалу для селекції ячменю. Розроблено моделі технології, які дозволяють знизити ризик пересіву озимих зернових, висіяних в екстремально пізні строки, та стабілізувати виробництво зернової продукції у депресивних сільськогосподарських регіонах. В результаті врожайність зернових культур зросла в середньому на 17-38%, а рентабельність виробництва – на 20-35% порівняно з традиційними технологіями вирощування. Запропоновано технології вирощування озимих та ярих зернових культур в умовах значних відхилень погоди від середніх багаторічних показників. Результати циклу мають високу науково-практичну цінність і відповідають сучасним потребам наукового забезпечення агропромислового виробництва України.

Кількість публікацій: 172, у т. ч.: довідник, навчальний посібник, наукове видання, 12 методичних рекомендацій, 119 статей, 30 тез доповідей, отримано 8 патентів.