Ви є тут

Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв


Номер роботи - P 68 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


  UkrayinetsA.I., SokolenkoA.I., ShevchenkoО.U.  Yarovoy V.L., Piddybny V.A


 

Автори:

Українець А.І., Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Яровий В.Л., Піддубний В.А.

 

Представлена Національним університетом харчових технологій.

 

Робота спрямована на розроблення новітніх способів інтенсифікації масо- і теплообмінних процесів харчових технологій на основі використання організованих перехідних режимів їх перебігу, обмеження матеріальних і питомих енерговитрат, підвищення якісних і енергетичних показників продукції і термінів її зберігання.

Теорії моделювання режимів перехідних процесів в газорідинних і рідинних системах, що стосуються їх гідродинаміки масообміну, енергетичних трансформацій, накопичення і реалізації енергетичних потенціалів, генерування потенціальних інерційних полів і впливів осмотичних тисків середовищ, обґрунтовують механізми досягнення запропонованих результатів.

Розроблено наукові основи і запропоновано апаратурно-технологічні схеми реалізації процесів на основі організованих перехідних режимів тепло- і масообміну, які стосуються культуральних газорідинних середовищ для вирощування мікроорганізмів. Використання енергетичного потенціалу розчинених у рідинних і вологовмістких середовищах газів з метою реалізації в системах метастабільних станів, кавітаційних режимів, інтенсивного масообміну при гарантованому збереженні біологічно цінних компонентів та вітамінних комплексів, що привело до розроблення технології видалення соків з ягід, фруктів, овочів без пресування, активації екстракції цукру з бурякової стружки, використання кінетичної енергії циркуляційних контурів і масових потоків, підвищення виходів цільових речовин за переробки ягід, фруктів та овочів, забезпечення стабілізації показників продукції.

Результати розроблених заходів підтверджуються широким використанням запропонованих методів. Економічний ефект від впровадження складає 4,3 млрд. грн., економія газу - 0,2 млрд.м3, води - 2,7 млн.м3, зменшено кількість шкідливих викидів та стоків промислових підприємств на 10-15%.

Наукові результати відображено у 10 монографіях і підручниках, 109 наукових статтях та підтверджено 106 авторськими свідоцтвами і патентами.

За тематикою роботи захищено 10 докторських та 32 кандидатські дисертації.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Харьківському державному університеті харчування та торгівлі 14 червня 2010 року.