Ви є тут

Інноваційні технології маффінів функціонального призначення


Номер роботи - M 25 ПОДАНА

Автори:

Инновационные технологии маффинов функционального назначения


Автор: Лазоренко Наталья Петровна


            


 Of the work: Innovative technologies Muffin functionality


Author: Natalia Lazorenko


          


 

Автор: Лазоренко Л.П., к.т.н.

 Представлена Національним університетом харчових технологій

Представлена робота присвячена удосконаленню технології маффінів шляхом використання сучасних методів дослідження: кваліметрії, реології, термодинаміки, теорії сорбційних процесів.

Науково обґрунтовано та удосконалено технологію маффінів функціонального призначення, інгредієнтний склад яких, забезпечує зниження глікемічності, покращує харчову та біологічну цінність за рахунок раціонального використання цукру, пребіотика лактулози, соняшникової та кукурудзяної олії, емульгаторів, хімічних розпушувачів, антиоксидантів.

 Це дозволило розробити  технології маффінів функціонального призначення за рахунок встановлення оптимального співвідношення  рецептурного складу та раціонального використання пребіотика лактулози, рослинної олії, природнього антиоксиданту  α-токоферолу. Розроблено і впроваджено у виробництво нові рецептури маффінів.

  Кількість публікацій: 15, в т.ч. 8 статей, 7 тез доповідей, отримано 2 патенти.