Ви є тут

Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч


Номер роботи - P 31 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Ковальчук Л.Я., Шепетько Є.М., Іващук О.І., Шапринський В.О., Нікішаєв В.І., Дзюбановський І.Я., Грубнік Ю.В., Шуляренко В.А., Ганжий В.В., Рачкевич С.Л.

 

ПредставленийТернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського

Роботу присвячено розпрацюванню і широкомасштабному впровадженню нового унікального напряму лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч із пріоритетним застосуванням інноваційних методів ендоскопічного і лапароскопічного гемостазу у поєднанні з використанням сучасних інгібіторів протонної помпи, органозберігаючих і органощадних операційних втручань.

Розроблено нові та удосконалено існуючі електрохірургічні відеоендоскопічні та лапароскопічні методи гемостазу, метод селективної емболізації при кровотечах із стравохідних флебектазій, ендоскопічної локальної гастроімунотерапії і впроваджено їх в практику охорони здоров’я.

З»ясовано  динаміку показників регіонарного кровотоку слизової оболонки гастродуоденальної зони, морфологічних та імуноморфологічних змін периульцерозної ділянки та їх ролі в патогенезі виразкових та невиразкових кровотеч, що дало можливість авторам модифікувати існуючі органозберігаючі та змоделювати органощадні пілоро-антрумзберігаючі операції на шлунку з використанням розроблених оригінальних конструкцій, лазерних технологій, електрозварювальних зшиваючих апаратів, ультразвукового скальпеля, гемопоетичних стовбурових клітин.

Застосування інноваційних технологій у лікуванні 49400 пацієнтів із гострими шлунково-кишкових кровотечами у спеціалізованих центрах шлунково-кишкових кровотеч України  сприяло зниженню кількості ранніх рецидивів кровотеч у 2,3 раза, збільшенню у 2,1 раза органозберігаючих і у 2,2 раза органощадних операцій, зниженню загальної летальності при виразкових гастродуоденальних кровотечах у 2,8 раза, післяопераційної – у 4,2 раза, загальної летальності при гострих шлунково-кишкових кровотечах – у 2,2 раза.

 

Кількість публікацій:  400,  в т.ч. 20 монографій, 8 методичних  рекомендацій МОЗ України,   372 статті.Отримано 91 патент України на винаходи. За даною тематикою захищено 3 докторських і 22 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться 30 вересня 2013 року  на засіданні вченої ради Національного інституту хірургіїї і трансплантологіїї імені О.О.Шалімлва НАН України.