Ви є тут

Інноваційні енергоефективні геліоколектори, інтегровані у зовнішні захищення будівель


Номер роботи - M 21 ПОДАНА

Представлено Національним університетом «Львівська політехніка»

Автори:
ШАПОВАЛ Степан Петрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Національного університету «Львівська політехніка».

Метою  роботи є наукове обґрунтування та розроблення систем теплозабезпечення (СТ) на основі інноваційних енергоефективних геліоколекторів, інтегрованих у зовнішні захищення будівель (ІЕГІЗЗБ) та створенні відповідних методів розрахунку їхніх теплотехнічних характеристик.

За результатами експериментальних досліджень теплофізичних параметрів конструкцій інноваційних енергоефективних геліоколекторів, інтегрованих у зовнішні захищення будівель, що є перетворювачами сонячної енергії в теплову та систем теплопостачання на їхній основі встановлено вплив на їхні теплові характеристики динамічних режимів теплоносія, енергетичних, кінетичних характеристик довкілля та одержано відповідні графоаналітичні залежності.

Розроблено методику інженерного розрахунку теплотехнічних параметрів зовнішніх огороджень-перетворювачів сонячної енергії в теплову та комплексний метод розрахунку комбінованої системи теплозабезпечення енергоефективного будинку на їхній основі.

Теоретично та експериментально підтверджено ефективність застосування запропонованих технічних рішень, зокрема встановлено, що коефіцієнт корисної дії (ККД) геліовікна становить 0,39‒0,47, відповідно геліостіни ‒ 0,51‒0,67 та геліопокриття ‒ 0,57‒0,71. Технічний щорічний потенціал економії енергії при новому будівництві для території України в середньому складає 700 ГВт·год за рік та зменшення викидів СО2 на рівні 250 тисяч т/рік, що є надзвичайно важливим для відбудови України

Результати даної наукової роботи, впроваджено на низці підприємств: ТОВ «БМ КОМФОРТ» (м. Львів); ТОВ «ОЛФОМЕД» (м. Київ); ПП «АРХ.МЕД.ПРОЕКТ» (м. Дніпро).

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ШАПОВАЛ Степан: Web of Science 17/3, Scopus – 90/10, Google Scholar – 33/5

Кількість публікацій: 4 колективні монографії, 1 посібник, 17 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 10 – у зарубіжних виданнях), 51 стаття у журналах, включених до категорії «Б», 6 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 17/3, Scopus 137/10, Google Scholar 66/5. Отримано 4 патенти України на винахід та 12 патентів України на корисну модель.

Коментарі