Ви є тут

Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій


Номер роботи - M 63 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Демчук А.Б., Кут В.І., к.т.н., Малиновський О.Б., Ржеуський А.В.

Представлена Національним університетом «Львівська політехніка»

 В дослідженні обґрунтовано та вперше вирішено наукове завдання формування ефективної системи дистанційного інформаційного обслуговування осіб із особливими потребами на основі сучасних інформаційних технологій.

 Обґрунтовано принципи побудови інформаційних технологій на основі методів математичного програмування для вирішення задачі вибору програмної платформи системи дистанційного бібліотечного обслуговування осіб з особливими потребами, базуючись на розподілі ваг альтернативних платформ.

 Розроблено структуру програмного комплексу побудови відеоконтенту для осіб з вадами зору. Програмний комплекс містить компоненти вибору тифлокоментаря та редагування відеоконтенту, що дало змогу автоматизувати процес побудови відеоконтенту для незрячих.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні наукових, методичних основ та принципів дистанційного бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами. Запропоновані в роботі математичні моделі і методи доведені до практичної реалізації у рамках відповідної системи підтримки прийняття рішень. Розроблено окремі компоненти системи подання відеоконтенту для незрячих та сформовано бібліотеку процедур для побудови відеоконтенту для незрячих.

Результати дослідження впроваджуються у практику діяльності “Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами” Національного університету “Львівська політехніка”.

Кількість публікацій: 84, в т.ч. 24 статті , 60 публікацій у матеріалах всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій (8 зарубіжних). 

 

Робота знята з розгляду згідно листа  Національного  університету  «Львівська політехніка» від 07.08.2014  № 68-01-1335.