Ви є тут

Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій


Номер роботи - M 67 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Іванущак Н.М., к.т.н., Артеменко О.І, к.т.н., Гаць Б.М., к.т.н., Угрин Д.І., к.т.н.

Представлена Чернівецьким національним університетом

Розроблено комплекс інформаційних технологій для моделювання на основі фізичних аналогій об’єктів туристичної галузі, інфокомунікаційної інфраструктури та процесів формування і розвитку як окремих туристичних об’єктів, так і цілісних туристичних комплексів на регіональному та локальному рівнях.

Комплекс складається з трьох компонентів: множини інформаційних технологій моделювання та прогнозування просторового розвитку інфраструктури об’єктів туристичної галузі, оцінювання рекреаційної привабливості території; методів і засобів моделювання структури і дослідження зміни параметрів комп’ютерних мереж; програмно-алгоритмічної системи формування та функціонування просторів даних туристичної галузі.

Розроблено інструментарій моделювання об’єктів і комплексів туристичної інфраструктури та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій явищ та процесів. Зокрема, це аналогії процесів росту кристалів з використанням математичного апарату клітинних автоматів, а моделювання та прогнозування процесів розвитку просторової форми інфраструктури туристичних поселень – на основі фрактальної теорії та аналогії процесів дифузії.

Відомостей щодо програмних продуктів із подібною функціональністю як в Україні, так і за кордоном немає.

 Результати роботи впроваджено у низці ІТ-компаній, туристичних установ, фірм, організацій, органів влади та навчальний процес ряду українських університетів.

Кількість публікацій: 125, в т.ч. 62 статі, 63 тези доповідей.