Ви є тут

Харчова йодована сіль як основний засіб подолання йодзалежних захворювань


Номер роботи - P 31 ПОДАНА

Автори:

 


Пищевая йодированная соль как основное средство преодоления


йодзависимых заболеваний


Авторы:


Матасар И.Т, Водопьянов В.М., Гайдаєв Ю.А.,  Кравченко В.И., Луценко А.Г.


 


Food salt containing iodine as the basic means of overcoming Diseases caused by a lack of iodine of a food


Authors:


Matasar I.T., Vodopiyanov V.M., Gaidaev Y.O.,  Кravchenko V.I.,  Lutsenko O.G.


 

Автори:

Матасар І.Т, Гайдаєв Ю.О.,  Водоп'янов В.М., Кравченко В.І. Луценко О.Г.

Представлена Вінницьким національним аграрним університетом.

Проведено широкомасштабні клініко-епідеміологічні дослідження йодної забезпеченості населення всієї території України, доведена наявність дефіциту йоду практично для всіх верств населення.

Показано його негативні наслідки для здоров'я. Недостатнє йодне забезпечення майбутньої матері негативно позначається на здоров'ї дитини протягом усього періоду розвитку і призводить до порушень в психосоматичному та інтелектуальному розвитку.

Розроблено та затверджено Державні та регіональні програми йодного забезпечення населення, розраховано економічний ефект впровадження  результатів роботи в практику.

Сформульовано завдання для ліквідації йодзалежних захворювань, поліпшення інтелекту нації.

Розроблено нові продукти - гамму солей із вмістом KJO3  для практичного використання в побуті.

Тепер вітчизняні виробники повністю забезпечують  потреби населення України в йодованій кухонній солі і  експортують її в 11 країн світу. 

 Результати досліджень викладено у 15 монографіях, 4  підручниках, 3 посібники, отримано 4 патенти,  видано 4 пам'ятки для населення.  За тематикою роботи захищено 3 докторські та 7 кандидатських дисертацій.