Ви є тут

Глибинна будова літосфери України за даними геоелектричних досліджень


Номер роботи - M 28 ПОДАНА

Представлено Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України

Автори:
ІЛЬЄНКО Володимир Анатолійович – кандидат геологічних наук, в.о. ученого секретаря Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

Метою роботи є вивчення глибинної будови літосфери України, її структурних і металогенічних особливостей на основі інтерпретації результатів сучасних експериментальних електромагнітних досліджень та тривимірного геоелектричного моделювання.

Автором проінтерпретовані тривимірні геоелектричні моделі: центральної частини Звіздаль-Заліської та Брусилівської зон розломів Українського щита, метабазитових масивів Голованівської шовної зони та модель надр Степового Криму (Євпаторійський та Сакський профілі). Описано результати геоелектричних досліджень нафтогазоносного району південного борту центральної частини Дніпровсько-Донецької западини та сучасних геоелектричних досліджень Українських Карпат. Уперше побудовано детальні тривимірні геоелектричні моделі земної кори та верхньої мантії різних частин території України. Уперше за результатами 3D геоелектричного моделювання виділено аномалії електропровідності в земній корі, що просторово збігаються з глибинними зонами розломів. Виділено зони газофлюїдного розвантаження надр у межах аномалії електропровідності в земній корі, що просторово збігаються з глибинними зонами розломів.

Набули подальшого розвитку уявлення про комплексну природу аномальної електропровідності, яка може бути зумовлена графітизацією, сульфідизацією чи окварцюванням порід у зонах метасоматозу вздовж протяжних зон розломів, та їх спряженість із зонами металогенічних рудних і нерудних проявів. Проведено магнітотелуричні дослідження, виділено геоелектричні неоднорідності та сформовано тривимірні геоелектричні моделі, досліджено глибинну будову окремих геологічних структур, їх металогенічні особливості.

Отримані результати, не мають аналогів в Україні та за кордоном.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ІЛЬЄНКО Володимир: Web of Science 17/3, Scopus – 20/4, Google Scholar – 48/5

 

Кількість публікацій: 10 статей в журналах, включених до категорії «А»,1 теза доповіді. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 25/3, Google Scholar 16/2 Отримано рішення про державну реєстрацію корисної моделі.

Коментарі