Ви є тут

Геолого-економічне моделювання та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази для чорної металургії України


Номер роботи - M 21 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Геолого-экономическое моделирование и перспективы развития минерально-сырьевой базы для черной металлургии Украины


Авторы: КурилоМ.М.


 


 


 


Geologicaland economic modeling and prospects of the mineral resource base for ferrous metallurgy in Ukraine


Authors:KuryloM.M.


 

Автор: Курило М.М., к.геол.н.

 

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

В роботі проведена геолого-економічна оцінка родовищ залізистих кварцитів та флюсової сировини з метою визначення граничних гірничо-геологічних, технологічних та економічних умов рентабельного відпрацювання запасів та виділення перспективних об’єктів для подальшого геологічного вивчення або експлуатації.

Досліджувалися вітчизняні родовища металічної і неметалічної сировини для чорної металургії, найбільшу групу з яких складають родовища залізистих кварцитів Кривбасу,  родовища неметалічної сировини (плавикового шпату, бентонітових глин, флюсових вапняків).

Проведено геолого-економічну оцінку вітчизняних об’єктів сировинної бази плавикового шпату із визначенням показників рентабельності їх експлуатації; проведено оцінку перспектив розробки вітчизняних родовищ і рудопроявів бентонітів за техніко-економічними показниками. Окремо досліджувались родовища флюсових вапняків гірського Криму.

Результати проведеної оцінки залізорудних родовищ, що розробляються, дозволили визначити виплив динамічних факторів (кон’юнктура внутрішніх і зовнішніх ринків залізорудної сировини) та умов експлуатації родовища (гірничо-геологічних, зміною якісних і кількісних характеристик запасів) на економічну ефективність розробки оцінюваних об’єктів.

Обґрунтовано рекомендації до методик геолого-економічної оцінки, які враховують особливості визначення параметрів кондицій на мінеральну сировину для вітчизняних родовищ залізистих кварцитів, які розробляються.  Визначено показники економічної ефективності експлуатації Бахтинського родовища флюориту та перспектив подальшого вивчення інших проявів одноіменного рудного поля.

 

Кількість публікацій: 37,в т.ч. 4 монографії.