Ви є тут

Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита


Номер роботи - P 13 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М П.Семененка НАН України.

Автори:  Пономаренко О.М., Шеремет Є.М., Мельников В.С., Кривдік С.Г., Кульчецька Г.О., Пігулевський П.Г., Стрекозов С.М., Ніколаєв І.Ю., Шуман В.М., Чернієнко Н.М.

Робота спрямована на виявлення закономірностей формування і розміщення проявів металевих і неметалевих корисних копалин (рідкісних, чорних, радіоактивних і благородних металів, фосфору, графіту, титану, керамічної сировини тощо), утворених у період протерозойської тектоно-магматичної активізації, і виділення площ, перспективних для подальших пошукових і геологорозвідувальних робіт на території Українського щита на основі розроблених геохімічних, петрологічних і геофізичних критеріїв пошуків.

Геодинамічні обстановки, що були реконструйовані, і розподіл рудоносних метасоматитів та диференційованих інтрузій, з якими просторово та генетично пов’язані родовища та прояви рідкісних, благородних, радіоактивних металів, фосфору, титану та інших корисних копалин, дозволили виявити певну металогенічну зональність у межах Східної (Приазов’я), Центральної (Західно-Інгулецько-Криворізько-Кременчуцька шовна зона, Інгулецький мегаблок, Голованівська шовна зона) і Західної (Немирівсько-Кочерівська шовна зона) частин УЩ.

Запропоновано комплексні критерії оцінки рудоносності (геохімічні, петрологічні, геофізичні) шовних зон і мегаблоків УЩ. На підставі цих критеріїв здійснено оцінку конкретної і потенційної рудоносності протерозойських магматичних комплексів, перспективності відомих рідкісноземельних родовищ і геохімічних аномалій, виявлено причини їх утворення. Здійснено прогнозування перспективних металогенічних зон, площ і рудних вузлів у межах мегаблоків УЩ.

Економічний ефект від впровадження очікується за рахунок скорочення обсягу буріння внаслідок концентрації геологорозвідувальних робіт на ділянках, перспективних на пошуки корисних копалин

Кількість публікацій: 330, в т.ч. 12 монографій, 3 атласи,  290 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 493 (згідно баз даних Scopus). За даною тематикою захищено 5 докторських і 9 кандидатских дисертацій.

Анцифеов В.А. та  Бурахович Т.К.  виведені зі складу авторського колективу відповідно до особистих заяв.

Включено до складу авторського колективу Пономаренка О.М., Шумана В.М.

Громадське обговорення роботи відбулося  25 вересня 2014 року  о 14 годині на засіданні вченої ради  геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90, аудиторія 104. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.