Ви є тут

Генетична гетерогенність та оптимізація лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в дітей


Номер роботи - M 28 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 «Генетическая гетерогенность и оптимизация лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у детей»Автор: Сокольник С.В.  «Genetic Heterogeneity and optimization of Treating Peptic ulcer of the stomach and Duodenum in children»Author: SokolnykS.V.


 

Автор: Сокольник С.В., к.м.н.

 

Представлена Буковинським державним медичним університетом.

 

 

Роботу присвячено вивченню факторів формування виразкової хвороби у дітей та особливостей перебігу захворювання з розробкою комплексу клініко-генетичних критеріїв формування та методів лікування.

 Результати досліджень документують основні типи успадкування виразкової хвороби у дітей, типи сімейної обтяженості по виразковій хворобі та їх залежність від статі, відмінності частоти виразкової хвороби серед родичів здорових і хворих дітей, залежність локалізації виразки від віку дитини, особливості клініки, перебігу захворювання у дітей з різними типами спадкової обтяженості у родоводі.

Встановлено генетичну компоненту виразкової хвороби у дітей за моногенними ознаками спадкового поліморфізму, генами HLA-комплексу ІІ класу DQA1, визначені фактори ризику схильності та резистентності до розвитку виразкової хвороби. Запропонований алгоритм комплексного обстеження з визначенням прогностичних ризиків та констеляційна таблиця для бальної оцінки ризику розвитку захворювання. Обґрунтовано доцільність диференційованого комплексного підходу до лікування виразкової хвороби у дітей та доведено клінічну ефективність застосування мікрохвильової резонансної терапії та еглонілу на тлі традиційної противиразкової терапії.

Запропонований спосіб лікування дозволяє скоротити тривалість лікування (ліжко-дні), знижуючи економічні витрати на перебування дитини в стаціонарі.

 

Кількість публікацій:    30  наукових публікацій,в т.ч. 1 монографія, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 12 статей, 19 тез доповідей, 4 патенти, 2 інформаційні листа,. 4 галузеві впровадження.