Ви є тут

Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої


Номер роботи - P 19 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.

Автори: Гаврилюк М.М., Гриник І.В., Фурдичко О.І., Заришняк А.С., Лихочвор В.В., Рибалка О.І., Кіндрук М.О., Корнійчук О.В., Стадник А.П., Каленич П.Є.

В роботі досліджено питання формування збалансованих агроекосистем для забезпечення виробництва вітчизняного насіння пшениці озимої. Одержані результати розв’язують загальнодержавну проблему виробництва вітчизняного насіння основної продовольчої культури пшениці озимої шляхом ландшафтно-екологічної оптимізації систем захисних лісових насаджень.

Розроблено науково-теоретичні основи і стратегію агролісомеліоративних заходів в агроландшафтах України та сформовано екологічно збалансовані агроекосистеми виробництва високоякісного насіння пшениці озимої, що забезпечує на 85–90% потребу в даній культурі національної селекції.

Сформовано новий напрям в екології рослин і насіннєзнавстві – екологія насіння, який вивчає вплив на нього абіотичних, біотичних та антропогенних чинників. Розроблено екологічну модель прогнозування урожайних властивостей насіння пшениці озимої залежно від агроекологічних умов вирощування. Розроблено та впроваджено у виробництво молекулярно-генетичні методи контролю якісних показників насіння.

Кількість публікацій: 34 монографії, 25 науково-методичних рекомендацій, 157 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 9 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 12 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради  Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва 25 вересня 2014 року о 13 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, 142. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.