Ви є тут

Формування та ефективність використання сировинної бази для виробництва біопалива


Номер роботи - M 53 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Гойсюк Л.В., к.е.н.

Представлена Подільським державним аграрно-технічним університетом

У науковій роботі досліджено передумови та сучасні тенденції виробництва та використання біопалива як за кордоном, так і в Україні. В якості моделі оцінено Хмельницьку область та її потенціал у вирощуванні ріпаку і кукурудзи з метою одержання сировини для виробництва біопалива. Вибір ріпаку і кукурудзи в якості сировини для виробництва біопалива обґрунтовано їх урожайністю та технологічними показниками в ґрунтово-кліматичних умовах Хмельницької області.

Розглянуто позитивні і негативні факти формування сировинної бази біопалива та напрямки підвищення ефективності використання потенціалу сільського господарства для виробництва біопалива. Проведено аналіз виробництва та використання ріпаку і кукурудзи на зерно в якості сировини для біопалива в Хмельницькій області.

Визначено рейтинг адміністративних районів Хмельницької області за ефективністю вирощування ріпаку і кукурудзи на зерно. Здійснено оцінку інвестиційної привабливості виробництва біопалива з виділенням зон розвитку такого виробництва.

Обчислено ефективність інвестиційного проекту з виробництва біодизельного пального в межах міста Хмельницький. Розраховано площу необхідну для вирощування ріпаку і кукурудзи на зерно, переробка яких на біопаливо забезпечить потреби в пальному сільськогосподарських виробників за високого і низького рівнів ресурсозабезпеченості.

Кількість публікацій: 13 статей.