Ви є тут

Формування екологічно стабільних агроландшафтів як основа продовольчої безпеки України


Номер роботи - P 29 ПОДАНА

 

Автори:

Фурдичко О.І., Лавров В.В., Плугатар Ю.В., Солодкий В.Д., Стадник А.П.

 

Представлений Інститутом агроекології і природокористування НААН України.

В роботі досліджено проблему досягнення збалансованого використання природних ресурсів ландшафтної сфери України з урахуванням регіональних особливостей її антропогенної трансформації та розробити програму дій задля забезпечення сталого розвитку аграрної галузі на ландшафтно-екологічних засадах оптимізації структурно-функціональної організації агроландшафтів.

Одержані результати розв’язують проблему формування екологічно стабільних агроландшафтів задля продовольчої безпеки України шляхом ландшафтно-екологічної оптимізації систем захисних лісових насаджень, гармонізації інтересів природокористувачів і природоохоронців у водозборах та переходу сільського господарства на засади сталого розвитку як механізму системного впровадження зазначених стандартів у практику та співпраці з цих питань.

 

Кількість публікацій: 98, в т.ч. 16 монографій,16 науково-методичних рекомендацій, 66  статей. За даною тематикою захищено 5 докторських та 2  кандидатські дисертаціїй.